Pracownik administracyjno-biurowy

Nazwa kursu:

Pracownik administracyjno-biurowy

Cel kursu:

Przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy.

Program kursu:

* Elementy prawa administracyjnego
* Czynności biurowe m.in. redagowanie pism, pisanie raportów
* Technika biurowa- obsługa urządzeń biurowych
* Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów, Archiwizacja akt, ochrona danych osobowych
* Obsługa klienta
* Organizowanie spotkań z pracownikami i kontrahentami
* Organizacja własnego stanowiska pracy i organizacja pracy szefa
* Autoprezentacja- wygląd i sposób autoprezentacji

Liczba godzin:

Program kursu został opracowany na 48 godzin. Słuchacze nauczą się obsługi urządzeń biurowych, techniki autoprezentacji i obsługi klienta.

 

Wykładowcy to nauczyciele zawodu i dyplomowani specjaliści

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu.