Szkolenie - Hakowy-sygnalista

Nazwa kursu:

Szkolenie - Hakowy-sygnalista

Cel kursu:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób do pracy w charakterze hakowego-sygnalisty.

Program szkolenia:

* Ogólne wiadomości o dozorze technicznym
* Podział urządzeń dźwigowych
* Zawiesia i pomocniczy sprzęt w ruchu drogowym
* Sposoby podwieszania ładunków
* Współpraca hakowego z obsługującym dźwignicę
* Praca i obowiązki hakowego
* BHP na stanowisku pracy
* Zajęcia praktyczne

Warunki uczestnictwa:

 


Ukończony 18 rok życia
Wykształcenie
minimum podstawowe

 

* Kursy rozpoczynamy zawsze zajęciami teoretycznymi przy użyciu prezentacji multimedialnych i filmów instruktażowych. Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy przekazują konkretne informacje dot. m.in. budowy i eksploatacji danego urządzenia, podstawach bhp i czynnościach operatorów
* Każdy kursant otrzymuje na własność autorskie materiały szkoleniowe, opracowane zgodnie z aktualnymi normami i przepisami
* Praktyka to postawa dla operatora, dlatego ćwiczymy tyle ile wymagasz! Zajęcia odbywają się na sprzętach na których później odbywa się egzamin
* Jesteśmy po to aby przygotować Cię teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu operatora i wykazania się odpowiednią wiedzą podczas egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy- praktycy, Pedagodzy z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

 

Po ukończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie uprawniające do pracy w charakterze Hakowego-sygnalisty. Po pozytywnym wyniku egzaminu kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne