Kurs kelnerski

Nazwa kursu:

Kurs kelnerski

Cel kursu:

Na kursie kelnerskim zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie kelnera

Program kursu:

* Kultura pracy kelnera
* Kelner – kwalifikacje i obowiązki
* Przygotowanie sali do obsługi konsumenta
* Organizacja przyjęć okolicznościowych i cateringowych
* Zasady serwowania dań w zakładzie gastronomicznym
* Marketing usług 

Liczba godzin:

30 godzin

Warunki uczestnictwa:

 


Ukończony 18 rok życia
Wykształcenie
minimum podstawowe
Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w gastronomii

 

Wykładowcy to dyplomowani nauczyciele zawodu, kelnerzy i barmani

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik otrzymuje zaświadczenie oraz certyfikat