Kurs spawania: metoda Elektroda otulona (111)

Nazwa kursu:

Kurs spawania: metoda Elektroda otulona (111)

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu według wytycznych  W-14/IS- 01- Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Efektem kursu będzie nabycie wiedzy i konkretnych umiejętności praktycznych oraz zdanie egzaminu końcowego . Po ukończonym kursie spawania uczestnik uzyskuje kwalifikacje do wykonywania spoin: pachwinowych, blach lub rur w elektrodzie otulonej (111).

Lokalizacja:

Kursy dla spawaczy przeprowadzamy w naszym atestowanym ośrodku w Nowym Sączu. Istnieje także możliwość, po wcześniejszych ustaleniach formalnych aby kursy i weryfikacje przeprowadzać na terenie całej Polski.

Warunki uczestnictwa:

 


Ukończony 18 rok życia
Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa
Zdolność do wykonywania zawodu spawacza  
 

 

Nasi wykładowcy do wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajęcia teoretyczne na kursach spawania prowadzą pedagodzy z wyższym wykształceniem i tytułem Europejskiego Technologa Spawalnictwa. Zajęcia praktyczne realizują doświadczeni Europejscy Instruktorzy Spawalnictwa posiadający uprawnienia do szkolenia w każdej z oferowanych przez nas metodach spawania.

 

Wszystkie kursy dla spawaczy obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne które są przeprowadzane w oparciu o wytyczne Instytutu Spawalnictwa. Po zakończonym kursie i pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje, książeczkę spawacza a także świadectwo kwalifikacyjne.