Szkolenia elektroenergetyczne - Grupa 2 (Cieplne)

Nazwa kursu:

Szkolenia elektroenergetyczne - Grupa 2 (Cieplne)

Obejmuje:

     * Urządzenia, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne Urządzenia energetyczne: Kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
     * Instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW

 

Cel Szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do: osób pracujących przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych, cieplnych i
gazowych, elektryków, serwisantów, palaczy kotłowych c.o., monterów, instalatorów, osób obsługujących urządzenia wymagane przez przepisy prawa energetycznego oraz dla innych grup zawodowych

Szkolenie na uprawnienia (elektroenergetyczne) przeprowadzamy
w zakresie: EKSPLOATACJI i/ lub
DOZORU

Uprawnienia są ważne 5 lat, po tym czasie można je odnowić

 


DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH CENY USTALANE SĄ INDYWIDULANIE

CZAS TRWANIA, MIEJSCE ORAZ TEMATYKĘ SZKOLENIA MOŻEMY DOSTOSOWAĆ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA 

SZKOLIMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

 

Warunki uczestnictwa:

 


Ukończony 18 rok życia
Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa
 

 

Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy- praktycy, Pedagodzy z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

 

Po zdanym egzaminie przed Komisją Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie lub Stowarzyszenia Elektryków Polskich - oddział Krośnieński - słuchacz otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne