Przedstawiciel handlowy

Nazwa kursu:

Przedstawiciel handlowy

Cel kursu:

Podczas kursu Przedstawiciela handlowego słuchacz nauczy się nabywa konkretne umiejętności teoretyczne i praktyczne

Program kursu:

* Organizacja pracy przedstawiciela handlowego
* Elementy marketingu i jego rola w kreowaniu potrzeb klienta
* Metody pozyskania rynku zbytu i obsługi klienta
* Analiza rynku
* Komunikacja interpersonalna
* Prowadzenie prezentacji
* Negocjacje handlowe
* Techniki sprzedaży
* Zarządzanie czasem
* Reklamacje
* Autoprezentacja

Liczba godzin:

Program obejmuje 80 godzin ćwiczeń praktycznych dla słuchaczy którzy podczas zajęć będą uczestniczyć w prezentacjach, negocjacjach i autoprezentacji.

Czas trwania:

Kurs zostanie zrealizowany po zebraniu m.in. 5 osobowej grupy

 

Wykładowcy to specjaliści w dziedzinie zgodnej z tematyką kursu

 

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje stosowne zaświadczenie i certyfikat