Pierwsza pomoc i p.poż.

Nazwa kursu:

Pierwsza pomoc i p.poż.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest uzyskanie podstawowych umiejętności z zakresu ratownictwa w nagłych zagrożeniach i wypadkach

Program kursu:

* Postępowanie na miejscu zdarzenia z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego
* Rozpoznanie stanów zagrożenia życia i podejmowanie odpowiednich działań
* Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
* Udzielanie pomocy przy najczęstszych urazach i zaburzeniach chorobowych
* Wypadki komunikacyjne
* Właściwe wykorzystanie środków medycznych, znajdujących się w apteczkach

Liczba godzin:

8 godzin (Miejsce i tematykę możemy dostosować do indywidualnych potrzeb klienta)

Warunki uczestnictwa:

* w Nowym Sączu szkolenie zostanie zrealizowane po zebraniu m.in. 5 osobowej grupy
* Szkolenia realizujemy na terenie całego kraju po wcześniejszym otrzymaniu zgłoszenia

 

Po ukończonym szkoleniu słuchacz otrzymuje stosowne zaświadczenie i certyfikat