POLITYKA POUFNOŚCI

 

Centrum Szkoleniowo-Doradcze AGRAMON s.c.  działa w zakresie szkoleń mając na uwadze uprzywilejowany dostęp do informacji niezbędnych do całościowego procesu szkoleniowego dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność informacji uzyskiwanych podczas realizacji działalności szkoleniowej na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej.

Naszym celem jest zachowanie poufności uzyskiwanych informacji.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

Personel zna i stosuje politykę poufności. Kierownictwo deklaruje, że dołoży wszelkich starań oraz zapewni niezbędne środki, aby powyższa polityka poufności była realizowana.